Mustafa çiçekli

Mustafa çiçekli

İlmi alem ciceklireklam@hotmail.com

Allah İçin...

24 Aralık 2016 - 17:01 - Güncelleme: 24 Aralık 2016 - 17:41-

NAMAZDA ALLAHA SECDE EDİP,HALİFEYE İTAAT ETMEYENİN ŞEYTANLA ARASINDA BİR FARK YOKTUR..

-

Şeytan Allah inanmayan,Allaha secde etmeyen biri değildi..

Allahın -secde et- dediği Hz. Adem as a secde etmediği için Allahın rahmetinden kovuldu,lanetlendi ve kafir oldu..

-

Bakara / 34 

(Medenî 87) Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdem'e secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu. 

***

Nisâ / 59 

(Medenî 92) Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ülülemre (HALİFEYE) de itaat edin.

-

Hz. Muhammed sav : Her kim bîr eli taattan çıkarırsa(islamın bazı emirlerini yapar bazılarını yapmazsa,namaz kılar oruç tutar ama halifeye biat ve itaat etmez ve cihad etmezse), kıyamet günü (kendini savunacak) hiçbîr hüc¬ceti/delili olmadığı hâlde Allah'ın huzuruna çıkar (İslama inanıyorum demesi ve kıldığı namaz ve tuttuğu oruçlar müslümanlığına delil sayılmaz). Ve her kim boynunda bir bîat olmadığı hâlde(zamanındaki halifeye biat etmeden) ölürse, câhiliyye ölümü (gibi bir ölüm) MÜŞRİK olarak ile ölür.” (Müslim, İmare, 58).

-

Ebu Hureyre'nin (r.a.) anlattığına göre:

Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Her kim bana itaat ederse o Allah'a itaat etmiştir. Her kim de bana isyan ederse, Allah'a isyan etmiştir. Kim de Emîre (Halifeye) itaat ederse o, bana itaat etmiştir. Her kim Emîre (halifeye) isyan ederse, bana isyan etmiştir."

Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 3417

Bu yazı 1151 defa okunmuştur.