Reklam
  • Reklam
’Urfa’da 445 projeye, 71 Milyon TL destek sağladık’

'Urfa'da 445 projeye, 71 Milyon TL destek sağladık'

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Şanlıurfa'da yapılan projeleri ve 2019 yılında yapılacak olan projeler ile ilgili bilgi verdi. Maral, "Proje sahiplerinin de katkısıyla 121.9 Milyon TL’lik bir kaynağı Şanlıurfa ekonomisine kazandırdık." dedi.

17 Nisan 2019 - 14:54

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, gazetemize verdiği röportajda Şanlıurfa'da geliştirilen projeler ve Şanlıurfa'ya kazandırılan ekonomik kaynaklar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa ve Diyarbakır bölgesinde aktif faaliyet yürüten Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın Şanlıurfa'da 445 projeye 71 Milyon TL'lik hibe desteği sağladıklarını belirten Maral, kente proje sahiplerinin de katkısıyla 121.9 Milyon TL’lik kaynak sağladıklarının altını çizdi.
Şanlıurfa ve Diyarbakır bölgesinde ise toplamda 823 projeye 287 Milyon TL katkı sağladıklarını vurgulayan Hasan Maral, bölgeye 379 Milyon TL’lik kaynak sağlandığını da söyledi. Şanlıurfa turizmi ile ilgili çalışmalara da değinen Maral, "Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında turizm alanında önemli çalışmaların hayata geçmesinde aktif rol oynadık." diye konuştu.
Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ile gerçekleştirdiğimiz röportajın tamamı...
Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa'da nasıl bir hizmet gerçekleştiriyor?
Ajans olarak Şanlıurfa’da Yatırım Destek Ofisi ile hizmet veriyoruz. Yatırım Destek Ofisimiz aracığıyla, mevcut projelerimizin yanı sıra Şanlıurfa’da yapılan yeni yatırımlar ve mevcut yatırımların kapasite artırımları, teknoloji yenilemeleri alanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Yatırım ve Teşvik Uygulamalarının başvuru, tamamlama vizesi ve teşvik kapama işlemleri konusunda ekspertiz ve danışmanlık hizmetlerini ücretsiz sunuyoruz.
En fazla hangi alanda projelere hibe desteği verildi ve Şanlıurfa ekonomisine ne kadar kaynak sağlandı?
Sorumluluk alanımızda bulunan Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın ekonomik ve sosyal durumunu ortaya koyan çalışmalara başladık. Çalışmalar ışığında vakit kaybetmeden hazırladığımız Bölge Planları doğrultusunda programlarımızı hayata geçirdik. Şanlıurfa’da Sanayi, Turizm, Eğitim, Yenilenebilir Enerji, Organik Tarım, Enerji Verimliliği, Doğrudan Faaliyet Desteği, Fizibilite Desteği, Teknik Destek, Sosyal Etkileşim, Güdümlü Proje Desteği başta olmak üzere toplam 445 projeye 71 Milyon TL hibe desteği sağladık. Proje sahiplerinin katkısıyla 121.9 Milyon TL’lik bir kaynağı Şanlıurfa ekonomisine kazandırdık.
Turizm konusunda önemli bir konumda olan Şanlıurfa'da turizm alanında nasıl çalışmalar gerçekleştirdiniz?
2018 yılında Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında turizm alanında önemli çalışmaların hayata geçmesinde aktif rol oynadık. Ana unsurunu Göbeklitepe olan bu proje neticesinde dünyanın ilk tapınağı olma özelliği taşıyan Göbeklitepe’nin üzeri son teknoloji ile geliştirilen özel bir çatı sistemi ile koruma altına alındı. Alan yönetimi çalışmalarıyla ziyaretçi karşılama merkezi oluşturulmuş olup yapılan çalışmalar neticesinde Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine girmesinde Ajans olarak kilit rol üstlendik. Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi çerçevesinde Türkiye’de ilk kez uygulanan bir modelle Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. kuruldu. Şirketimizin ortakları arasında, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, bazı ilçe belediyeleri ve çeşitli kuruluşların temsilcileri bulunuyor. Tüzel kişiliğe kavuşan şirketimiz, Şanlıurfa’da tanıtım ve turizm alanında yapılacak tüm etkinliklerin tek çatı altında verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
 
Sadece Şanlıurfa'ya değil, Diyarbakır'da da proje geliştiren bir ajans olarak Şanlıurfa ve Diyarbakır bölgesinde toplam desteklenen projeler ile ilgili bilgi verir misiniz?
Karacadağ Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana, birçok farklı alanda mali destek programları uygulamış ve faaliyet gösterdiği bölgede istihdamın artırılması yönünde önemli çalışmalar yapmıştır. Başlıca destek verdiği alanlar, KOBİ, Sanayi Altyapısı, Turizm, Yenilenebilir Enerji, Sosyal Etkileşim Projeleri, Fizibilite Desteği ve kurumların kapasitelerinin arttırılmasına yönelik olarak Teknik Destek eğitimleridir. Geçen 10 yılda Ajans olarak 823 projeye 287 Milyon TL katkı sağlarken, proje sahiplerinin eş finansmanıyla toplam 379 Milyon TL’lik kaynağı bölge ekonomisine kazandırdık. Böylece bölge ekonomisinde önemli projelerin hayat geçmesinde öncü rol üstlenen kurumlar arasına girdik.
 
2019 yılında hangi çalışmaların yapılması öngörülüyor?
Ajans olarak bu yıl toplam 21.5 Milyon TL’lik mali destek programları için 22 Mart 2019 tarihinde çağrıya çıktık. Bu yıl Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı, Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı, Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi, Mali Destek Programı ve Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması, Mali Destek Program olmak üzere Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 4 program uygulayacağız. Tüm yatırımcılarımıza sadece maddi olarak değil, aynı zamanda bilgi ve donanımlarımızla her zaman hizmet etmeye hazırız.
Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Desteği ile Ajansımız tarafından yürütülmekte olan 2018 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Şanlıurfa Teknokent, Tekno-İŞGEM, Büyükşehir Belediyemiz, Hz. Eyyüp Peygamber Makamı Rehabilitasyon projesi ile Şanlıurfa YİKOB, Kültür Adası Restorasyon ve İşlevlendirme projelerinin sözleşmeleri imzalandı. Toplam 15,5 Milyon TL destek almaya hak kazan bu projelerin hayata geçmesi için çalışmalar başladı.
 
Ajansımızın Güdümlü Proje Destek Programı kapsamında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile 2019 yılında sözleşmesini imzaladığımız Sanayicilerin nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi projesi başlatılmıştır. Toplam 5,2 Milyon TL büyüklüğüne sahip proje, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde hayata geçecektir.
 
Şanlıurfa Teknokent bünyesinde Şanlıurfa Tekno-Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi kurulması ile ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu merkez ile Şanlıurfa’da yazılım ve bilgi teknoloji girişimciliği yaygınlaştırılarak girişimciliğin gelişimi sağlanacak. İlimizde bulunan Girişimcilik Ekosistemi incelenip karşılaştıkları sorunlar tespit edilecektir. Proje ortaklarının katılımıyla birer danışma ve değerlendirme kurulu oluşturularak, girişimcilerin merkeze kabulü, girişimci projelerinin değerlendirilmesi, proje faaliyetlerinin zamanında gerçekleşmesi ve süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına çalışmalar takip edilecek, girişimcilere fiziki altyapı, eğitim ve danışmanlık desteği sağlanarak ticarileşmenin sağlanmasına ve girişimcilerin kendi işletmelerine kurmalarına destek sağlayacağız. Bu kapsamda Şanlıurfa Teknopark sahipliğinde ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hazırlanan proje, 2018 yılında Ajansımıza Güdümlü Proje Destekleme Programı kapsamında sunuldu. Yaklaşık 2,7 Milyon TL tutarındaki bütçeye sahip olan projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edilmiş olup sözleşme imza aşamasına gelinmiş durumdadır.
 
Bir diğer önemli projemiz ise Şanlıurfa Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi projesi. Valiliğimiz YİKOB sahipliğinde  ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ortaklığı ile OSB’mizde hayata geçirilen proje ile Şanlıurfa'da ayakkabı sektörünün hızlı bir şekilde kümelenme modeli ile geliştirilmesi için uygun şartların oluşturulması, birbirini tamamlayıcı sektör temsilcilerinin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kâr artışının sağlanması, sektör için sağlıklı, ucuz, güvenilir alt ve üst yapılar, ortak sosyal tesisler ile birlikte yatırım ve üretim maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Projenin tamamlanmasıyla Şanlıurfa Türkiye’nin en önemli ayakkabı üretim merkezlerinden biri olacaktır.
 
Ajansımızın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yürüttüğü projeyi, 15,5 Milyon TL hibe desteği ile yaklaşık 23 Milyon TL ile gerçekleştirilecek. Proje kapsamında her biri 3 bin 360 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde 13 adet fabrika binası ve tedarikçi firmalar için 337 metrekarelik toplam 7 adet iş yeri yapılmıştır. Yoğun bir şekilde Yatırım talepleri aldığımız projemiz kısa zamanda 2 bin 500 kişilik istihdam sağlayacaktır.
 

Kaynak: urfadegisim.com
Bu haber 459 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İşsizlikte yükseliş devam ediyor
İşsizlikte yükseliş devam ediyor
Olumsuzlukta yine ilklerdeyiz!
Olumsuzlukta yine ilklerdeyiz!