Gübre ve sulamada tasarruf, verimde artış!

Türkiye pamuğunun yüzde 40'ının üretildiği Şanlıurfa'da, ''İyi Pamuk'' projesi hayata geçirildi. Uydu ve Dronlarla elde edilen verilerin dijital ortama aktarıldığı projede, gübrede yüzde 30, sulamada yüzde 40 oranında tasarruf sağlanırken üretimde ise en az yüzde 10 oranında verim artışı sağlandı.

Gübre ve sulamada tasarruf, verimde artış!
18 Ekim 2021 - 10:32
GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanlığınca, Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yarısından fazlasının karşılandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayata geçirilen, tarlalarda ziraat mühendisleri ile tarım danışmanlarının çiftçilere destek verdiği "İyi Pamuk Projesi" sayesinde maliyetler aşağıya çekildi, verimde de artış sağlandı.

GAP Bölge Kalkına İdaresi Başkanlığı tarafından projelendirilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteği verdiği 7 stratejik tarımsal üründen biri olan pamukta istenilen kaliteyi yakalamak için “İyi Pamuk Projesi” hayata geçirildi. Türkiye pamuğunun yüzde 40’ı, Fırat’ın serin sularının aktığı Harran Ovasının bereketli topraklarında sağlanıyor. GAP BKİ Başkanlığı, projenin hayata geçirildiği Şanlıurfa ve Diyarbakır’da Ziraat Danışmanlık hizmeti veriyor.

GÜBREDE YÜZDE 30, SULAMADA YÜZDE 40 TASARRUF, VERİM DE YÜZDE 10 ARTIŞ
Sahada çalışmalarını sürdüren Ziraat Mühendisleri, çiftçileri İyi pamuk konusunda uymaları gereken konular hakkında bilgilendiriyor. Uydudan ve Dronlarla el edilen dijital materyallerden elde edilen verilere göre gübrede yüzde 30, sulamada ise yüzde 40 oranında tasarruf sağlanarak pamukta yüzde 10 oranında verim artışı yaşandı.


“PAMUĞUN BÜTÜN EVRELERİNE DEĞER ZİNCİR ANALİZLERİNİ YAPARAK, ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRDÜK”
GAP idaresi Genel Müdürü Mehmet Açıkgöz; “GAP idaresi olarak 2017 yılında hem tarımsal üretim, hem de tarıma dayalı sanayide kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını sağlayarak bu sektörde rekabet gücümüzü artırmaya yönelik bir program var. Tarım ve tarıma dayalı sanayide, entegre kaynaklar adı altında, bu proje kapsamında, bizim bölgede rekabet üstünlüğü olan 7 adet ürünümüzü belirledik.  Hem bölgede sosyo ekonomikliği, Ütsün değeri olan hem de rekabet üstünlüğü olan, bunların içerisinde öncelikte olmak özere pamuk taşımakta bizler idare olarak pamuğun, sürdürülebilir şekilde üretilmesi ve verimliğini artırılmasına yönelik sahada, uygulamalara başladık. Bu çalışma kapsamında pamuğun bütün evrelerine değer zincir analizlerini yaparak, çalışmalarımızı sürdürdük.

“PAMUK ÜRETİMİNİN YÜZDE 60’I BU BÖLGEDE ÜRETİLİYOR”
Bunu yaptığımızda pamuk üretiminde tarımsal girdilerin aşırı kullanıldığını gördük. Özelikle gübre, su ve ilaç gibi girdileri aşırı kullanarak hem üreticimizin, girdi maliyetlerini artırmakta ve çiftçilerin rekabet gücü azalmakta ama en önemlisi toprağımız, suyumuz, insan sağlığımızda tehdit altına alır durumuna düştüğünü gördük. Bundan dolayı bölgede yoğun bir şekilde üretilen bir pamuk alanımız var. Ülkemizde pamuk üretiminde yüzde 60’ı bu bölgede üretiliyor bunun büyük bir kısmı yüzde 40 oranında da Şanlıurfa’da üretilmektedir. Şanlıurfa Harran ovasında pamuğun verimliliğini sürdürülebilir üretimine katkı sağlamaya yönelik pamuğun dijitalleştirilmesi adı altında bir proje yürüttük. Bu projeyi tamamen alanda uygulayarak sürdürdük. “dedi.

“GÜBRE, İLAÇ SU KULLANIMINI SADECE İHTİYAÇ DUYULAN MİKTARDA KULLANIMI SAĞLANDI”
Açıkgöz; “Neler yaptık bu anlamda sahada çalıştığımız tarlaya tarla sansürleri, iklim istasyonları ve bunlarla beraber uydudan aldığımız görüntüler dronlarla aldığımız görüntülerle elde ettiğimiz verileri tamamen işleyerek bir dijital veri oluşturmaya çalıştık. Bütün bunları yaparken pamuğun ihtiyaç duyduğu miktarı ve zamanını da belirlemeye çalıştık gübre, ilaç su kullanımını sadece ihtiyaç duyulan miktarda kullanımını ve ihtiyaç duyulan zamanda verildi bu program kapsamında elde ki verilerin değerlendirilmesin,  bağlı olarak buradan elde ettiğimiz sonuç özelikle gübrede, yaklaşık yüzde 30 bir tasarruf söz konusu, sulamada yüzde 45, buna rağmen biz verimde de yüzde 10 gibi bir artış sağladık. Sürekli konuştuğumuz girdi maliyetlerin artması üretim maliyetlerin artmasını da, bu vesileyle azaltmış olduk.  Çiftçilerimizin gelir ve refah düzenini de artırmış olacağız uygulamaların yaygınlaşması sağlanacak.”

“BU PROJEDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR PAMUK ÜRETİMİ SAĞLANACAK”
Özellikle bu pamuk üretiminde olumsuz sosyal ve çevresel etkileri de azaltmaya yönelik,  bu sektörün geleceği daha aydınlık daha güvenilir bir hale getirmeye yönelik, iyi pamuk adı altında bir proje başlatmış olduk.  Bu projede sürdürülebilir bir pamuk üretimi dediğimiz bir better cotton dediğimiz dünyada ki iyi pamuk standartlarını belirleyen bir program. Bağımsız bir kuruluş bu kuruluşa uygulama ortağı olduk bu çerçevede biz pamuğumuzu sürdürülebilir bir şekilde üretmeye yönelik bir eğitim programı başlattık, lisanslama programı başlattık. Bu programın bir takım standartları var, bunlardan çevresel ekonomik sosyal anlamda sürdürülebilir pamuk üretimini hedefleyen iyi pamuk üretim standardı ve dünya ülkeleri tarafından tanınmış, kabul görmüş,  çevreye duyarlı kaliteyi artıran bir program. Bizler ona dâhil olduk ve Şanlıurfa, Diyarbakır ilerimiz de uygulanmak üzere bin 25 orta ölçekli çiftçiye ulaştık bizim alanda çalışan tarım danışmanlarımızla onlara ulaşarak bunların iyi pamuk standardında pamuk üretmelerine sağladı.


Gelecekte avantajı ne olacak? Hem bizim üretim yaptığımız alanda sürdürülebilirliği sağlamış olacağız. Ürettiğimiz pamuğun kalitesini, verimini artırmayı sağlamış olacağız ve dolaysıyla çiftçinin de refahını artırmış olacağız. Bunun yanında pamuk iplik, tekstil hazır giyim, sektörünün de bu gelişen taleplerine de ayak uydurmaya vesile olacağız. Çalıştığımız sayı şu anda bin 25 bu sayıyı artırmak adına geçtiğimiz günlerde ilgili oda başkanlarımızdan ticaret borası başkanlığında, sanayi odası başkanlığı, ziraat odası başkanlarımız ve çırçır üreticilerle bir araya gelerek bir iyi pamuk standardını kullanmaya yönelik, iyi niyet protokolü imzaladık. Amacımız bu işi yaygınlaştırmak ve bölge pamuğunu hak ettiği noktaya gelmesine yönelik iş birliği ve güç birliği yapık ilerleyen süreçlerde de bunu devam ettireceğiz” dedi.

Ziraat Mühendisi Mustafa Öztürk: “Sahada çiftçilerimize iyi pamuk üretimde yardımcı oluyoruz. Ekiminden hasadına kadar çiftçilerimize teknik destek sağlıyoruz. İyi pamuk için 7 kriter çerçevesinde, çiftçimize destek sağlıyoruz bunlar entegre zarar yönetimi, toprak yönetimi, su yönetimi bioçeşitlilik yönetimi, insana yakışır iş koşulları, lif kalitesi son olarak da iç yönetim sistemiyle ilgili çiftçilerimize bilgi vermekteyiz”

YORUMLAR

  • 0 Yorum