Reklam
  • Reklam
Gü­ver­cin­le­rin se­rin­le­me­si güzel ka­re­ler...

Gü­ver­cin­le­rin se­rin­le­me­si güzel ka­re­ler oluş­tu­ru­yor

Sı­cak­tan bu­na­lan gü­ver­cin­ler, se­rin­le­mek için ha­vuz­la­rı ter­cih et­me­si, güzel gö­rün­tü­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı­na neden olu­yor.

03 Temmuz 2019 - 10:58

Mehmet Küçük / Şan­lı­ur­fa'da ya­şa­nan aşırı sı­cak­lık­lar, in­san­la­rın ya­şam­la­rı­nın yanı sıra hay­van­la­rı da olum­suz yönde et­ki­li­yor. Sı­cak­tan bu­na­lan gü­ver­cin­le­rin se­rin­le­mek için ha­vuz­la­rı ter­cih et­me­si, güzel gö­rün­tü­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı­na neden olu­yor.

Özel bir ote­lin bah­çe­sin­de bu­lu­nan su ha­vu­zu, gü­ver­cin­le­rin adeta se­rin­le­me me­ka­nı­na dö­nüş­müş du­rum­da. Ha­vu­zun or­ta­sın­da bu­lu­nan su fıs­ki­ye­si­ne konan gü­ver­cin­ler, bu alan­da bu­lu­nan suya gi­re­rek se­rin­le­me­nin key­fi­ni çı­kar­tı­yor­lar. 
Otele gelen müş­te­ri­le­rin de büyük bir ilgi ile iz­le­di­ği gö­rün­tü­le­ri, bir­çok müş­te­ri cep te­le­fon­la­rı­na kay­de­de­rek sos­yal pay­la­şım si­te­le­rin­de ta­kip­çi­le­ri­nin be­ğe­ni­si­ne su­nu­yor. Gü­ver­cin­le­rin oluş­tur­du­ğu bu gö­rün­tü­ler, otel yö­ne­ti­mi­nin de ho­şu­na gi­di­yor.

Gü­ver­cin­le­rin se­rin­le­mek için otel bah­çe­sin­de bu­lu­nan ha­vu­zu ter­cih et­me­le­ri ve müş­te­ri­le­rin bu durum kar­şı­sın­da­ki mem­nu­ni­ye­ti ne­de­niy­le otel yö­ne­ti­mi, gü­ver­cin­le­re zarar ve­ril­me­me­si ko­nu­sun­da otel­de ça­lı­şan­la­rı­na tel­kin­de bu­lun­du.

2019/07/2019-07-02-10-18-12.jpg2019/07/2019-07-02-10-18-13.jpg

Kaynak: urfadegisim.com
Bu haber 570 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İşsizlikte yükseliş devam ediyor
İşsizlikte yükseliş devam ediyor
Olumsuzlukta yine ilklerdeyiz!
Olumsuzlukta yine ilklerdeyiz!